• Sinds 1949 actief in Nederland!

 • Uitnodiging....
  01-02-2019

  Wat zou het geweldig zijn als er meer kinderen in Bergen op Zoom en omgeving worden bereikt met de Bijbelse boodschap! En door de kinderen óók de ouders. Zodat zij samen de levende God gaan leren kennen! Evangelisatie is een gezamenlijke roeping van de kerk. Dit is ook de passie van stichting IKEG. Deze stichting wil ons helpen om deze roeping ten uitvoer te brengen door middel van kinderevangelisatie. Onder andere door training, materiaal en advies.  Het verlangen is om door middel van zomerwerk of een KinderbijbelClub kinderen in de stad Bergen op Zoom te bereiken. Dit alles willen we doen in samenwerking met bijbelgetrouwe kerken in Bergen op Zoom e.o. Zij zijn inmiddels ook op de hoogte gebracht via mailing. 

  Omdat dit Gods werk is door mensen heen, willen we door gebed Zijn plan ontdekken. Op maandag 11 februari willen we als start van dit initiatief in het gebouw van EBG aan de Williamstraat 7 een bidstond houden. Er is ook gelegenheid om persoonlijke gebedspunten in te brengen die met kinderen of kinderwerk te maken hebben.  

  Vervolgens zal er op maandag 25 februari een informatie-avond worden gegeven over de "Cursus Kinderevangelisatie" die vanaf maart 2019 gaat starten. De cursusdata zijn: 11 maart, 1 april en 15 april.  

  Zowel de bidstond als de informatie avond begint om 20:00 uur (inloop: 19:45 uur) en is in het gebouw aan de Williamstraat 7.  Wij vinden het fijn om te weten of u van plan bent om te komen. Geef u daarom op bij Marnix en Janneke Bloemhof uit Halsteren via een mail (fam.bloemhof@gmail.com) of een belletje (06-53574612). 

  Wilt u of wil jij meer informatie over kinderevangelisatie óf de bidstond/info-avond, neem dan contact op met fam.Bloemhof óf Marco Baan (Stg. IKEG / 06-57730038).  We hopen u graag te ontmoeten.