• Sinds 1949 actief in Nederland!

 

Omschrijving: 

Dit project heeft ten doel om stadskinderen te bereiken met het Evangelie door middel van eenmalige of wekelijkse activiteiten. Daarbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar betrokkenheid vanuit kerken/gemeenten, zodat het echt een project wordt van zo'n kerk/gemeente (en niet allereerst en alleen van IKEG)

Aspecten van dit project: 

1. Vrijwilligers: Zij voeren de activiteiten uit, en zijn van tevoren zijn toegerust door IKEG. 
​2. Materialen: Er worden nieuwe materialen ontwikkeld, te gebruiken bij de diverse activiteiten. (Bijbellessen,  kinderboekjes, trainings- en promotiemateriaal en audiovisuele middelen, zoals presentaties en videoclips).   
3. Toerusting: IKEG zorgt voor toerusting en training voor kerken en individuele christenen, om aan de slag te gaan met City Kids.
4. Tijdspad: 2016: Start van de voorbereiding. Zomer 2017: Actie vindt plaats.
Najaar 2017: Evaluatie. Daarna: Voortzetting van het CKP; het zal een blijvend karakter houden binnen IKEG.  

Verdere informatie over dit project kan aangevraagd worden bij info@ikeg.nl 

Giften voor dit project kan u overschrijven op : 
NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie
Met vermelding van: project 1836 of project CityKids