• Sinds 1949 actief in Nederland!

Het IKEG is afhankelijk van giften.  Als u een gift wilt overmaken kan dit via:

IBAN: NL21 INGB 0003 1071 34 
BIC: INGBNL2A of

IBAN: NL09 ABNA 0531 1203 09
BIC: ABNANL2A

Ten name van: Stg. Kinder-Evangelisatie te Apeldoorn

Er zijn verschillende manieren waarop u ons kunt ondersteunen.

Doorlopende noden:

  • Het IKEG werk algemeen. (Kantoor- en administratiekosten, electra, salarissen van de kantoorwerkers.)
  • Ondersteuning van één of meer vaste kinderwerkers. Vraag naar hun gebedskaarten.
  • Bijdrage aan bepaalde acties, bijvoorbeeld: clubs, kampen, literatuur en andere projecten die van tijd tot tijd vermeld worden. (Zie hieronder).

Huidige projecten zijn:

  • Project literatuurontwikkeling. Dit jaar is IKEG internationaal gestart met het beschikbaar stellen van een nieuwe 4 jaarscyclus van de Bijbellessen. Deze lessen willen we DV in 2016 en 2017 graag stukje bij beetje in het Nederlands beschikbaar stellen. Om dit te kunnen realiseren zouden we graag iemand parttime in dienst willen nemen.
  • De Bijbelcorrespondentiecursus. Kinderen kunnen hieraan gratis deelnemen. De productie van de lessen, de portokosten, kleine bemoedigingen, certificaten etc. geven onkosten. Het is bijzonder te ervaren hoe kinderen aan de hand van deze lessen de Bijbel bestuderen en in hun dagelijkse leven toepassen. 
  • Ondersteun onze kantoorwerkers Gerda (project kantoor Apeldoorn) en Petra (project financiën en lay-out).
  • Sommige kinderen/mensen zijn niet in staat om de kosten van een kampweekend te betalen.
  • Het gebouw vraagt regelmatig onderhoud.

Indien u een gift wil overmaken, vermeld u dan het doel waarvoor u geeft.